หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางศิรินาท ศุภบุญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
โทร : 035 610-753
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน