หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
อบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายแสน จันทร์ทัสโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหัวตะพาน ประจำปี 2562 โดยฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และหน่วย SRRT ตำบลหัวตะพาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 12.22 น. โดย คุณ รุ่งอรุณ เอี่ยมสะอาด

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน