หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวตะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Canon 328) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกโทนเนอร์ HP 30A จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแปดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 5 แรงม้า ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลล์ 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนติดตั้ง (รถกระเช้าไฟฟ้า) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11