หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 80-8366 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียบ กข 7617 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]ซื้อทรายอะเบทแบบมีฟอส สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]ซื้อิอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดหัวตะพาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดแปดแก้ว ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC) หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 2 (เส้นศาลาเขียว) ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,718 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานกำหนด) พร้อมป้าย จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง [ 7 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16