หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยริมคลองบุญส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนางบรรจง คงมั่น ถึงประตูน้ำหน้าบ้านพักชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดแปดแก้วและโรงเรียนวัดหัวตะพาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน (โรงเรียนวัดแปดแก้วและโรงเรียนวัดหัวตะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมไฟทาง หมู่ที่ 1 - 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดแปดแก้วและโรงเรียนวัดหัวตะพาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7