ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ข้อกำหนดท้องถิ่น  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวตะพาน เข้าร่วมการจัดเวทีประชาพิจารณ์ในการพิจารณาออกข้อกำหนดท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ในวันที่ 11   กุมภาพันธ์  2562 ตั้งแต่เวลา 10.00  น. ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 09.22 น. โดย คุณ ณัชนิตย์ ยินดี

ผู้เข้าชม 14 ท่าน